INERT Blue Gun Kit 01

459.00

Contains:

  • Pistol (INERT blue)
  • Revolver (INERT blue)
  • Magazine (INERT blue)
  • Hand grenade (INERT)
  • Set of ammunition (INERT blue)
  • Carrying case